UA-129513299-1

www.lodeskryje.cz                                                               Martin Mach                                  tel. 777083538   

půjčovna lodí a veškerého vybavení pro vodáky

- půjčujeme celoročně, cena za půjčení kánoe, raftu nebo paddleboardu dle počtu dní, základní vybavení za 0 Kč, doprava v daném úseku zdarma. viz ceník
nafukovací paddleboard k vyzvednutí v půjčovně, po dohodě možná doprava
 - žádná záloha, kauce ani storno poplatek - pojištění proti neúmyslnému poškození v ceně
Půjčovna lodí na řece Berounce nabízí od roku 2010 zapůjčení veškerého vybavení pro vodáky včetně dopravy v úseku Chrást u Plzně až Račice, dle dohody i delší úsek.  Nachází se 15 km od Křivoklátu v obci Šlovice, poblíž známých Skryjí.
Jedete na vodu poprvé? Berounka je ideální pohodová  řeka pro začátečníky. Rádi poradíme-zavolejte, nebo napište.
Objednat můžete přes kalkulaci objednávky, kontaktní odkaz nebo telefonicky 777 083 538
Kánoe a rafty je možno převzít na naší provozovně ve Šlovicích - sleva z celkové ceny  15%,  nebo je dovezeme na místo, které si sami určíte dle ceníku.
Při půjčení paddleboardu ideální část nad jezem Šlovice-Čilá  - 1 km od půjčovny, nebo možnost sjet úsek Skryje, Rozvědčík, Višňová, příp. až Roztoky

Obrázek editujete kliknutím

Po dohodě možnost změny délky a trasy plavby

Obrázek editujete kliknutím

Vybavení

Obrázek editujete kliknutím

jez Čilá

Obrázek editujete kliknutím

pod Zvíkovcem

1 denní plavba

nejkrásnější úsek krajinou Oty Pavla
ze Skryjí-příp. Šlovic do Roztok
pohodový jednodenní výlet, cca 3 hod plavby

2 denní plavba

1. varianta
Zvíkovec - Višňová - Zbečno
2. varianta
Liblín-U Potůčků-Zvíkovec-Skryje

3 denní plavba

1. varianta
Chrást - Zvíkovec
2. varianta
Liblín - Roztoky, příp. Zbečno

4 a více dní

po celé délce trasy
Chrást - Račicepo dohodě možnost začátku a ukončení plavby po celém úseku trasy

O řece Berounce

Tato nejstarší česká řeka je klidná, proto je vhodná pro začínající
vodáky a pohodáře, kteří nikam nespěchají. Úsek řeky na Rakovnicku je nejkrásnějším na celém toku a protéká hlubokým údolím napříč krajinou Křivoklátska. Nachází se zde trosky hradu Týřova, Čertova  skála, vesnice Skryje s muzeem Joachima Barranda, malebné údolí Zbirožského potoka s romantickými jezírky. Možnost návštěvy elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích  a hradu Křivoklát. Mezi Nezabudicemi a Branovem řeka protéká údolím Zlatých úhořů, známých z povídek Oty Pavla. Expozici věnovanou životu a dílu Oty Pavla najdete hned u řeky v domě převozníka Proška v Luhu u Branova. Zastavit se můžete ve vyhlášeném  hostinci Rozvědčík.

Sjízdnost řeky

Berounka je poměrně vodnatá řeka, sjízdná z Plzně téměř po celý rok. Vzhledem k malému spádu, množství jezů a řečiště bez balvanovitých polí ji lze bezpečně sjíždět i za nižších vodních stavů.
Rozvrh plavby - délka trasy, jakou jste schopni za jeden den splout je velice individuální. Záleží nejen na stavu vody, počasí, zkušeností, ale i délky a počtu zastávek. Průměrná cestovní rychlost je 4-5 km/h

Obrázek editujete kliknutím

ze Skryjského mostu

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

pod jezem Čilá - Šlovice

Obrázek editujete kliknutím

před kempem Ahoj - Skryje

Obrázek editujete kliknutím

pod Skryjemi

Kontaktujte nás

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Nebo jen nám chcete něco sdělit? Napište nám pomocí kontaktního formuláře - my se Vám zpětně ozveme. Můžete také kdykoli volat tel. 777083538

Šlovice 9, okr Rakovník

náhled smlouvy - podmínky o zapůjčení

  Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno. Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že s ním byl seznámen.
 Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. zák. Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu. V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a další ustanovení obecně právních předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky
náhrada škody:
Drobná neúmyslná poškození kryje půjčovna, za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí a nedodržováním výše uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vrácení vypůjčených věcí. V případě ztráty, totálního zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit smluvní náhradu škody v plné výši – Za raft „colorado“ 6m 27 000 Kč, raft „colorado“ 4m 23 000 Kč, plastovou kanoi „Vydra“ 14.000 Kč, paddleboard 15 000 Kč, pádlo, lodní vak, barel, vestu 700 Kč, ruční pumpa 300 Kč a podsedák 150 Kč.
     Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR a pronajímateli. Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli. Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu.

lodeskryje@email.cz

tel: 777 083 538